MAKE A RESERVATION

Dyrekcja Domu Gościnnego „Linat Orchim” będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 12.00 dnia następnego.
 2. Jeżeli gość nie określi czasu pobytu, najmując pokój, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.
 4. Zatrzymanie pokoju po godzinie 14.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku gdy gość opuści pokój do godziny 18.00, naliczona zostanie opłata za pół doby.
 5. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, także w czasie wynajmu.
 6. Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00–22.00.
 7. Hotel może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gości albo szkodę na osobie dotyczącą gości, pracowników hotelu lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w hotelu.
 8. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług gość jest proszony o zgłoszenie ich w recepcji.
 9. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 10. W hotelu obowiązuje cisza w godzinach 22.00–6.00.
 11. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług hotelu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.
 12. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 13. Dom Gościnny „Linat Orchim” ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nie skrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności
  gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić
  niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte
 14.  Na życzenie gościa Dom Gościnny „Linat Orchim” świadczy nieodpłatnie następujące
  usługi:
  * udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  * budzenie o wyznaczonej godzinie
  * przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu gościa
  * przechowywanie bagażu gości zameldowanych
 15. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej
  stwierdzeniu.
 16. Odpowiedzialność Domu Gościnnego z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy,
  papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową
  lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu
  w recepcji.
 17. Gość Domu Gościnnego „Linat Orchim” ponosi odpowiedzialność materialną
  za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia
  i urządzeń technicznych Domu Gościnnego powstałe z jego winy lub z winy
  odwiedzających go osób.
 18. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz
  pozostawić w recepcji
 19. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres,
  za który uiścił należną za pobyt opłatę
 20. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pokoju od godz.7:00 do godz.22:00
 21. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Dom Gościnny może odmówić
  dalszego świadczenia usług osobie , która je narusza.Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Gościnnego, a w szczególności zaplaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Domu Gościnnego.
 22. Przedmioty Osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju
  będą odesłane na adres i koszt gościa.W przypadku nie otrzymania takiej
  dyspozycji Dom Gościnny przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

Dyrekcja Domu Gościnnego „ Linat Orchim „

MAKE A RESERVATION

July 2024
M T W T F S S
« Dec    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

25 maja zaczęły obowiązywać nowe przepisy prawa o ochronie danych osobowych. Dbanie o bezpieczeństwo Waszych danych osobowych jest naszym priorytetem, dlatego przekazujemy Państwu informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw w tym zakresie.

Biuro Zarządu GWŻ w Łodzi

INFORMACJA DOTYCZĄCA RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przesyłamy informacje dotyczące danych osobowych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi kontakt 42 633 51 56. Państwa dane używane są wyłącznie w celu dokonania rezerwacji w naszym Domu Gościnnym Linat Orchim. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi